MERSİN HAVA DURUMU
BİZE ULAŞIN 0 324 232 16 23

Kontener RoRo Tarifesi

- +

Sayı  : 2021 / 40                                                                                                                    30.12.2021

 

Sayın  Üyemiz ,

           

Gemi Acenteleri tarafından Mersin Limanında yapılan Konteyner / RO RO Deniz Taşımacılığı ile ilgili tavsiye  niteliğindeki tarifemiz aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Konteyner :

1 – Acenteler tarafından yapılan navlun tahsilatları ve her türlü yükle ilgili; Free in, t.h.c. ,

Konşimento ücretleri gibi bilumum masraflar peşin tahsil edilir.

2 – Acenteler teminat  karşılığı  (çek,banka teminat mektubu gibi) ihraç navlun ödemelerini

kabul ettikleri takdirde, T.L. bazında azami 10 gün vade, döviz bazında ise azami 21 gün

vade tanıyabilirler.

3 – Free  in yükleme masrafları                                                                          USD    150.-

4 – Free out tahliye masrafları                                                                            USD    170.-

5 – Tekrar sevk bedeli beher konteyner için                                                    USD    105.-

6 – Supalan dolu konteyner Free out / Tahliye ücreti                                    USD    235.-

7 – İhracatçı   tarafından  Liman sahası  dışında  içi  yüklenecek  konteynerlerin  çıkış, giriş  ve

geçici kabul işlemleri ile yürürlükte olan Liman tarifesinde yer alan boş konteyner yükleme

ve  dolu  indirme  ücretleri  dahil  olmak üzere  geçici kabul  masrafları USD   102.-

Konteyner nakliyesi ihracatçı firma tarafından yapılması halinde, tüm yasal sorumluluk ve

nakliye esnasında konteynere verilecek hasarlar ihracatçı firmaya aittir.

8 – Başka bir gümrük idaresinden sevk edilen içi ihraç yükü ile dolu konteynerlerin

(ikinci iskele) gümrükleme dahil, giriş işlemleri ve terminal masrafları  USD  152.-

9 – İthalat  için geçici kabul masrafları ;

a – Acente  tarafından aktarma işlemlerinin yapılması halinde                  USD  107.-

b – İthalatçı   tarafından  gümrüklemenin  yapılması  halinde                    USD    57.-

c – a ve b maddelerinde Liman ardiye ve terminal ücretleri ithalatçıya aittir. Konteyner

nakliyesi  ithalatçı  firma  tarafından  yapılması  halinde,  tüm  yasal  sorumluluk  ve

nakliye  esnasında  konteynere  verilecek  hasarlar  ithalatçı  firmaya  aittir.

10-   Bildirim değişikliği ücreti (Yükleme Gemisi, Tahliye  Limanı, Ağırlık sınıfı) ; USD 30.-

11 – IMCO sınıfı yükler için ücretler % 20 fazlası ile alınır.

12 – Normal Spreader ile elleçlenemeyen ( Taşmalı )  konteyner  + %50

13 – Frigorofik ( soğutmalı ) dolu konteynerlerde konşimento üzerinde herhangi bir tarifesi

bulunmayanlar için ;

İhracaat reefer konteyner : USD  25.- / gün beher konteyner Monitöring / Denetleme

İthalat  reefer  konteyner  : USD    5.- /  gün beher konteyner Monitöring Denetim hizmeti.

14 – Yukarıda  yer alan 1. –  7. maddelerdeki ücretler normal mesai saatleri içinde,

beher konteyner içindir.

 

 

 

 

 

RO RO Hizmetleri Yükleme / Tahliye ( Adet başı ) :

 

15 – Otomobil, Pickup, Cip, Panelvan, Midibüsler ve ağırlığı 5 tona kadar olan Diğer

Tekerlekli veya Paletli Araçlar :                                                        USD   26.-

16 – Traktör, Kamyon, Çekici, Otobüs :                                                  USD    52.-

17 – Çekic ile birlikte treyler ( dorse )   :                                                  USD    62.-

 

18 – Çekilerek yüklenen / boşaltılan treyler ( dorse ) / yer dorsesi (mafiler) / Römork vb.

USD    72.-

19 – Tekerlekli ve Paletli Araçlar (5 ton üzeri )                                        USD    72.-

20 – Araç Aküsüne Elektrik Takviyesi                                                       USD     47.-

 

21 – Yukarıda  yer alan ücretler    01.01.2022 tarihinden itibaren uygulanır.

 

22 – MIP tarafından yapılacak tarife değişikliği aynı şekilde ücretlere yansıtılacaktır.

 

 

           

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

Murat BOZKAYA         Murat UÇAR

Genel Sekreter                  Başkan